0

ประวัติความเป็นมา


TW Leader Engineering  Co.,Ltd. Environmental & Combustion controls
Our business activities were service and repair of industrial steam boilers and burner systems.

We have now diversified,
Industrial heating and boiler systems and burner systems, gas train system, valves system. :
      - System burner repair, service and calibration
      - Control systems for burners and boilers
      - Spare parts for boilers , burners , control valves ,solenoid valve, gas valves
      - Upgrading of existing burner systems with new digital combustion controls
      - Conversion from oil firing to gas and dual fuel firing

Key Products :
      - Dungs ,  Kromschroder ,  Siemens , Honeywell ,Madas IT , R.A.System

Company’s Activities :
      Distributor, repair, service & spare parts 
   Industrial Steam Boilers / Thermal Oil , Heaters Industrial Oil & Gas burners.

Engineering / Consulting :
     Boiler Installations, Heating Systems, Combustion Systems & Energy Saving / Energy Management.    

   . รับติดตั้ง Burner 
   . ตรวจเช็ค ระบบ การทำงาน Burner  บอยเลอร์ และ เตาทุกประเภท
   . ออกแบบ ระบบ ท่อแก๊สและ Burner บอยเลอร์ และ เตาทุกประเภท